La construcció del buit,

la plasticitat dels buits

Practicar, fer alguna cosa per on podem passar:

un forat, una finestra o un camí

el que veig a través del forat és l’escena

tant si és diu forat a una finestra, a un quadre, a una pantalla de cinema