Bagul

Curs de creació: Objecte i subjecte, textos i contextos, ànima.

Video

Introducció:

Es proposa una experiencia d’intercanvi i aprenentatge compartit amb una invitació implícita per endinsar-se en l’imaginari d’un creador que porta més de trenta anys embolicat en el teatre, temps que li ha servit per a desenrotllar una estètica distinta i original que li ha proporcionat un prestigi infreqüent en el seu entorn professional.

Objectius generals del curs:

Desenvolupament de continguts orientats a promoure el descobriment de noves perspectives i maneres d’entendre la expressió artística dins l’àmbit de l’escena contemporània. Per aconseguir-ho s’oferiran materials per a la reflexió amb la clara intenció de nodrir i eixamplar els recurssos del creador, a més d’incentivar la discordança amb la intenció de dotar de nova significació idees i conceptes que han d’estar permanentment en questió.

Introducció a l’origen històric de l’art dels titelles incidint en el seu caràcter simbòlic i la seua trascendencia cultural; desvetllant, alhora, les connexions profundes amb l’ús actual dels objectes com a eina poètica de primer nivell en les dramatúrgies més novedoses centrades en la imatge.

Endinsar-se en l’ànima de les coses amb la intenció de desxifrar el sentit dramatúrgic dels objectes dins l’espai de representació, i en particular, la seua capacitat, quasi exclusiva d’excitar certs racons de l’imaginari comú i convocar certes emocions perceptives insòlites.

Exposició de les acotación a l’objecte artístic, a l’àmbit de la representació amb referències i vinculacións amb les teories plàstiques que tenen el seu origen en les avantguardes històriques nascudes amb el segle XX.

Anàlisi des codis i les teories del moviment aplicades a l’objecte. Complementarietat cinètica entre l’intèrpret i l’objecte. Noció i tractatment del moviment latent en les coses detingudes. Proporcions i correspondències dins l’evolució dels moviment.

Pràctiques per a la captació de l’esència trascendent dels objectes immersos en un ambient de suggestió ritual.

Aprofondir en la noció d’abstracció i en la consciència pròpia sobre esta capacitat personal com a exercici previ a la identificació d’aquest talent i el seu desenrrotllament en la sensibilitat de l’intèrpret.

Proposta de continguts:

 • Substància expressiva del teatre d’objectes.
 • Reflexions sobre el sentit d’allò escenogràfic en el context del teatre d’animació.
 • Transvassaments entre les formes actuals de representació amb altres pràctiques artístiques. La recerca de la teatralitat dels artistes plàstics.
 • Construcció narrativa: intent de formulació d’una tècnica específica per al teatre d’objectes i imatges.
 • Noció d’obra on tot juga, suma i construeix en continu. Importància de la idea de principi i final.
 • Particularitats associades a la rítmica i a la coreografia del moviment.
 • El personatge animat. Psicologia projectada. Recurssos per a la construció del perssonatge. Avantatges i limitacions. La veu prestada. El ventríloc sense gràcia.
 • Desassossec vital. Geni creatiu. Estats de gràcia. Bellesa i humanisme. El verí del teatre (d’objectes): el públic com a reforç personal i agent vitalitzador. Desitjos i somnis personals lligats a la pràctica teatral. Reconeixement d’un vocabulari propi.
 • Dramatúrgies: possibilitat de composició a les peces-desig. Estructures, continents i carcasses.
 • Escriptures. Paraules i idees per a ser dites i integrades per les coses.
 • Onomatopeies, sorolls i silenci, música i ritme. La veu nua. Fórmules per a entrar i eixir dels objectes.
 • Fons ancestral de l’intèrpret. Potencialitat inconscient i memòria adormida (el que sóc sense saber-ho).
 • Poesia i veritat. Metàfora. Construcció i anàlisi de les peces-poema.
 • Diorames. Retaules contemporanis. Materialització intuïtiva del propi imaginari amb coses desapercebudament íntimes.

Detalls Tècnics:

El curs està adreçat a estudiants o profesionals del teatre, la dansa i el circ, artistes plàstics i creadors o curiosos de qualsevol altre àmbit artístic.

S’oferixen dos formats possibles en base a la durada: 20 ó 40 hores.

El finaçament del curs està condicionat al lloc, materials, nombre de participants, institució que l’organitza, etc. Per tal de concretar este aspecte, si esteu interessats en promoure un curs, us demanem que contacteu amb nosaltres.

És necessari un espai ampli amb opció d’obscuritat total i sol adequat.

Referències anteriors:

 • Obert Dansa, València. 2000
 • Festival VEO (Amb la companyia Pont Flotant). 2007
 • Taller de Creació Bambalina, 2010
 • Taller de Creació Bambalina, 2011
 • Seminari Teatre d’Objectes. Escola Superior d’Arte Dramàtic, València. 2012
 • Escola Escalante Centre Teatral, València. 2013
 • La Alóndiga, Bilbao. 2011
 • Teatro de La Abadia, Madrid. 2014
 • Las Naves (Centre d’Innovació i Creació), València. 2015
 • FAM FEST, Santiago de Chile. 2016
 • Spanish Theatre Festival, London. 2016


Galería de fotos